Fra midten af september starter der en ny gruppe med fokus på personlig recovery. Recovery begerebet handler om den enkeltes mulighed for at komme sig af en psykisk lidelse. Det skal ikke kun forstås som muligheden for at blive rask eller medicinfri, men mere som en individuel process, hvor man finder vej til et godt liv med eller uden sygdom, hvor håb og meningsfuldhed er i centrum.

Der vil i gruppen være en kort intro til recovery begrebet, forskellige forståelser af recovery, men det vil primært komme til at handle om hvordan man kan anskue den individuelle process med at komme sig, med et særligt fokus på hverdagen og aktiviteter.

Mit udgangspunkt for at lave denne gruppe er at jeg tidligere har lavet recovery grupper i behandlingspsykiatrien og synes det giver mening for de fleste at snakke om hvordan man lever et godt liv med psykisk sygdom eller sårbarhed. Min erfaring er også at det især kan være gavnligt at udveksle erfaringer med andre som har eller har haft lignende udfordringer gennem deres liv.

Jeg håber at det har vækket nogens interesse og du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere spørgsmål eller tilmelding på 30521873 eller shsm@horsholm.dk

Med venlige hilsner Stine