Hørsholm kommune har etableret et opsøgende team, der skal styrke den socialpsykiatriske indsats til kommunens mest udsatte borgere. Teamet skal hjælpe borgere med alvorlige sindslidelser, misbrug eller andre sociale problemer, som ikke kan eller ønsker at gøre brug af allerede eksisterende tilbud om hjælp.

Der vil ofte være tale om borgere, som lever isoleret, har svært ved a opholde sig i deres egen bolig eller slet ikke har nogen.

Det er håbet, at det nye opsøgende team vil få henvendelser fra eksempelvis bekymrede naboer, familiemedlemmer og boligselskaber, som kan hjælpe teamet til at finde frem til de borgere, som har behov for hjælp. Herefter vil det opsøgende team gennem et ofte langvarigt forløb, styrke borgeren i at tro på en positiv forandring og opnå kontakt til omverdenen.

Formålet med det opsøgende team er, sammen med borgeren at skabe bedre rammer for en god hverdag. Eksempelvis ved at motivere borgeren til at tage imod tilbud om behandling og andre former for støtte, så borgeren måske på sigt vil kunne klare sig selv.

Tilbuddet er frivilligt, og borgeren har ret til at være anonym.

Det opsøgende team høre under det socialpsykiatriske tilbud Åstedet og kan kontaktes på tlf: 21 75 40 43

Thea & Ulla