Vi henvender os først og fremmest til dig, som er over 18 år, som på grund af psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom, har svært ved at få hverdagen til at hænge ordentligt sammen. Du har måske svært ved at fastholde tilknytningen til din familie og vennerne, til dit uddannelsessted, arbejdspladsen eller det omkringliggende samfund?

Hvis du synes at du har:

  • Lyst til at være sammen med andre og evt. dyrke dine interesseområder
  • Brug for personlig støtte i dagligdagen, eller måske
    brug for at bo sammen med andre

Så har vi tilbud, som vi, sammen med dig kan udvikle, så du gennem samspil med andre mennesker igen kan få en oplevelse af øget livskvalitet.

Herudover henvender vi os til pårørende, naboer og venner m.fl., som er blevet opmærksom på et menneske, som på grund af en psykisk sygdom, er i nød.