Mindfulness er efterhånden blevet noget mange har stiftet bekendtskab med. Mindfulness er ikke en metode til at opnå noget bestemt, men mere en måde hvorpå man kan øve sig, i at være til stede lige nu og her. Mindfulness har fokus på hvordan man, på en ikke-dømmende måde, kan være med det der er, af både negative og positive oplevelser, følelser og kropslige fornemmelser.

Vi vil gerne tilbyde et hold her på Åstedet da mindfulness kan være med til at forbedre den mentale sundhed, forebygge stress og depression og forbedre livskvaliteten.

I mindfulness træner man at forholde sig til de tanker og følelser der dukker op med en kærlig og accepterende opmærksomhed også selvom det er tanker man egentlig ikke har lyst til at have. På den måde øver man sig i at være fuldt opmærksom og til stede i nuet.

Vi vil gøre det gennem fysiske yoga øvelser, kropsskanning og guidede meditationer. Yogaen vil foregå både siddende, stående og liggende, ikke med fokus på at opnå noget fysisk, men med det formål at træne opmærksomheden på det man oplever kropsligt. Alle øvelser vil tage hensyn til at man kan opleve forskellige udfordringer fysisk såvel som i psykisk. Ligeledes vil alle øvelser foregå med vores guidning og med fælles opsamling efter øvelserne.

Vores udgangspunkt for at undervise er tidligere erfaringer med mindfulnessgrupper, egne erfaringer med Yoga og at den ene af os gennem de sidste 2 måneder har deltaget i et MBSR-kursus(mindfulness baseret stress reduktion).

Kurset starter i April og yderligere information kommer i løbet af Marts måned.

 

Med venlig hilser Nadia og Stine