SFT

Social Færdigheds Træning

 

 

SFT er for nuværende sat på pause. Vi arbejder på at kunne etablere et fast tilbud og der vil blive lagt info op her. Du er velkommen at kontakte os ved spørgsmål.

Er social færdighedstræning noget for dig…?

Handling giver forvandling
SFT er et tilbud, hvor man kan øve sig i at blive bedre til det, som kan være svært rent socialt, når man er sammen med andre mennesker. SFT er en gennemprøvet metode, der bliver brugt i flere kommuner med rigtig gode resultater. SFT er en effektiv metode til at skabe positive forandringer hos mennesker, som er sårbare. Den store styrke ved metoden er, at det foregår ved praktiske øvelser i en tryg gruppe.

Hvad er sociale færdigheder?
Sociale færdigheder er det, der sætter os i stand til, at fungere sammen med andre. Sociale færdigheder handler i høj grad om kommunikation og dækker både verbale og nonverbale færdigheder, samtalefærdigheder og selvbeskyttende færdigheder.

SFT træningen foregår i grupper på ca. 7 personer, som mødes i 1½ time en gang om ugen i 9 måneder. Grupperne ledes af uddannede gruppetrænere.

Er du interesseret i at høre nærmere, kan du hente en folder om SFT på Jobcentret, hos din sagsbehandler eller Åstedet.
Vil du i kontakt med holdet bag SFT, kan det ske til:
Tom Brander Mobil: 51 29 32 46 / mail: tfb@horsholm.dk eller
Lars Kleischmann Mobil: 20 51 34 79 / mail: lkl@horsholm.dk