Vi har pt. 1 ledig plads i vores bofællesskab Rosen indenfor socialpsykiatrien i Hørsholm Kommune.  Socialtilsynet bedømmer bofællesskabet i top indenfor alle 7 kvalitetstemaer. Taksten er på 1.195 kr.

Rosen

Bofællesskabet er juridisk konstrueret som et botilbudslignende tilbud efter lejeloven med støtte efter servicelovens § 85. Tilbuddet er til borgere i alderen 35 – 65 år, medmindre andet aftales og der er plads til 8 beboere. Beboerne skal have et nedsat psykisk og/eller socialt funktionsniveau, som medfører et betydeligt støttebehov, samt brug for at indgå i et varmt og struktureret fællesskab. Målgruppen er borgere med forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, angst/ depression og/eller psykosociale problematikker. Borgere med et aktivt misbrug forventes som udgangspunkt at ville indgå i et behandlingsforløb og kan kun rummes i tilbuddet, hvis de er indforstået med, at misbrug ikke tolereres på fællesarealerne. Beboere med udadreagerende adfærd kan ikke rummes i tilbuddet.

Der er personaledækning i dag- og aftentimerne inkl. weekend/helligdage. Dog ikke nattevagt.

 En flot nyrenoveret fælleslejlighed, med udgang til terrasse og have, danner rammen om beboernes sociale fællesskab. Det er her dagligdagen udspiller sig, og det gode hverdagsliv leves og opleves. Focus er på at skabe et rummeligt, hjemligt miljø, hvor samhørighed og tryghed er nøgleord.  Daglig madlavning, fælles spisning, husmøder, fælles ture, ferierejser, traditioner, højtider m.m. er sociale og praktiske elementer i Bofællesskabet. Der ligges stor vægt på involvering af beboerne i alle hverdagens forhold i både eget og fælles liv.

Hver beboer har tilknyttet kontaktperson, med denne laves der individuelle aftaler ud fra behov og udarbejdes pædagogisk handleplan med afsæt i den sociale handleplan.

 Den ledige 2-værelses lejlighed er på 60 m2 i stueplan, huslejen er på 3.909,78 kr. inkl. a/c varme. Indskud beløber sig på 10.392 kr. Beboerne i Rosen betaler månedligt kostpenge på 1500 kr.

 Faciliteter og beliggenhed

På Center Åstedet forefindes et motionsrum til gratis anvendelse, fælles vaske faciliterer samt tilbud om forskellige grupper og kursus. Bofællesskabet er nabo til Værestedet, hvor der forefindes café, hyggeligt samvær og diverse arrangementer.

Center Åstedet ligger centralt i Hørsholm by lige ved siden af indkøbsmuligheder, offentlig transport og skov.

Uddybende info kan fås på hjemmesiden www.aastedet.horsholm.dk. og på Tilbudsportalen, hvor man også kan finde Socialtilsynets rapport.

 

Henvendelse kan ske til:

Centerleder Inge-Lise Karvinen

Tlf. nr.: 48 49 41 50/mb. 21496141

socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk