Bofællesskabet Rosen

Målgruppe og tilbud

Bofællesskabet er juridisk konstrueret som et botilbudslignende tilbud efter Lejeloven med støtte efter servicelovens § 85. Beboerne har egne lejligheder med selvstændige lejekontrakter. Der forefindes ikke nattevagt på tilbuddet.

Tilbuddet er til voksne borgere med et væsentligt nedsat psykisk og/eller socialt funktionsniveau, som medfører et betydeligt støttebehov samt behov for at indgå i et struktureret fællesskab. Målgruppen kan omhandle borgere indenfor det skizofrene spektrum samt eksempelvis bipolar affektiv sindslidelse.

Bofællesskabet Rosen
Gutfeldtsvej 2
2970 Hørsholm
Tlf: 48 49 41 83

Henvendelse:
Socialpsykiatrisk Center Åstedet
Centerleder Inge-Lise Karvinen
Tlf: 48 49 41 50
socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk