De fysiske rammer

Gutfeldtshave er beliggende i centrum af Hørsholm, og der er gode bus og togforbindelser. Der er 5-10 min. gang til byens butikker, banker, apotek mv.
Gutfeldtshave er en 2 etagers bygning med 8 selvstændige lejligheder ml. 40-70 m2. Herudover er der i stueetagen en hyggelig fælleslejlighed med køkken-alrum og dagligstue. Der er adgang til terrasse og have/køkkenhave samt et mindre motionsrum og fællesvaskeri.

Økonomi

Huslejen indeholder udgifter til a conto varme og el. Derudover er der udgifter til mad og udflugter når vi har fællesarrangementer.

Hverdagen

Dagene er forskellige for beboerne, alt efter om de er under uddannelse, i arbejde, i praktik eller andet.
Ud fra den sociale handleplan, udarbejdes individuelle mål med den enkelte beboer, som fx:

 • Bolig/rengøring/oprydning
 • Økonomi, post
 • Arbejde/uddannelse/praktik
 • Kost/motion, indkøb, tøjvask
 • Fysisk/psykisk helbred
 • Familie/netværk/fritid
 • Drømme/visioner

Derudover modtager den enkelte beboer individuel støtte – alt efter behov.
Fælleslejligheden bruges også som dagligstue, hvor man møder de andre beboere.
Flere gange om ugen inviterer vi andre unge til vores fælleslejlighed, hvor vi bl.a. laver mad, spiller, snakker og arrangerer nogle ture ud af huset.
Grundet Corona er der løbene ændringer, og man bliver informeret via SMS.
Vi holder husmøde en gang om måneden, hvor vi taler om hvordan det går i vores fællesskabet.

Personaledækning

Der er personale til stede på faste tidspunkter i fælleslejligheden. Som udgangspunkt klarer beboerne sig uden personale i weekender og helligdage.

Medarbejderne

Der er ansat fem medarbejdere i Åstedets Ungeteam, som driver botilbuddet. De har alle en mellemlang social- eller sundhedsfaglig uddannelse.
Beboeren får tilknyttet 2 kontaktpersoner.

Samarbejdspartnere

Der kan være tilknyttet flere samarbejdspartnere alt efter beboerens individuelle behov. Typisk er der tale om sagsbehandlere, uddannelses- eller jobansvarlige, det kunne også være egen læge eller psykiatrien.

Handleplan

Sagsbehandlerne i Hørsholm kommune tilbyder, hvert år, beboerne at få udarbejdet en handleplan efter Lov om Social Service § 141.

Hyggeaftner og venner i Gutfeldtshave
Formål og Netværksdannelse

 • Et af målene i Gutfeldtshave er at huset skal summe af liv. Vi har en ide om at Gutfeldtshave skal være et levende sted, hvor beboerne føler sig hjemme og trygge, og hvorfra de tør at udfolde sig og udbygge deres netværk.
 • Vi bostøtter unge ml 18 og 35 år. Vi vil gerne give dem mulighed for at møde hinanden, samt andre unge, som vi har kendskab til fra lokalområdet.
 • Vi vil gerne skabe forudsigelige rammer, hvor de unge kan udveksle erfaringer om livets udfordringer.
  Personalet vurderer hvem der inviteres til hyggeaftner.
  I forlængelse af kommunens sundhedspolitik, har vi fokus på at maden vi laver i fællesskabet som udgangspunkt er sund.

Rammer:

Tirsdag og torsdag er der to ansatte til stede, til hyggeaften, som foregår i Gutfeldtshaves fælleslejlighed fra kl.16-20
Derudover er venner af Gutfeldtshave velkomne fredag kl 13-16 (er lukket under Corona)
Den 1. fredag i måneden er der også aftenhygge-åbent i vores lokaler i Pusterummet fra kl.16-21
Socialpsykiatrisk Center - Åstedet
Gutfeldtsvej 2-4
2970 Hørsholm
Telefon 4849 4150
socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk

Læs mere om