En uddannelsesplads

Åstedet er en uddannelsesplads for social- og sundhedsassistenter og socialrådgiverstuderende.
Praktikken foregår i aktivitets- og værestedet, hvor bostøtte ordningen er forankret eller i et af de 2 bofællesskaber.

Et praktiksted

Åstedet kan løbende tilbyde virksomhedspraktikker eller jobafklaringsforløb i fx administrationen eller i det pædagogiske arbejde