Definition af Åstedets kerneopgave - august 2016

Hope to go

Sammen med psykiske sårbare borgere er kerneopgaven, at understøtte mestring af et godt og værdigt liv.
Ved at skabe kontekster for forandringer har vi fokus på de betydningsfulde relationer og på at fremme trivsel, sundhed, håb og drømme.