Hvad er bostøtte:
Bostøtte er et tilbud efter servicelovens §85, til borgere der har en nedsat funktionsevne fysisk, psykisk eller socialt og som vurderes individuelt af din sagsbehandler. Bostøtten arbejder efter en social handleplan som udarbejdes af sagsbehandler i fællesskab med borgeren.

Formålet med at yde bostøtte: at understøtte dig i din recovery proces, så du i videst mulig omfang kan få et godt og værdig liv. Bostøtten støtter dig i at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder så du kan mestre hverdagen, med de ønsker, håb og drømme du har for livet.

Bostøttens opgaver og funktioner:
Bostøtte kan bestå i en lang række af forskellige typer for hjælp og støtte:

• Støtte til planlægning af praktiske gøremål, så som madlavning, indkøb og rengøring
• Støtte til at skabe struktur i hverdagen og overblik ift. aftaler og opgaver
• støtte til at overskue økonomi
• Støtte til at deltage i sociale fællesskaber
• Støttende samtaler om det der udfordre dig i livet

Bostøtten tager altid udgangspunkt i dine ønsker og behov, som er beskrevet i den sociale handleplan. Vi anerkender, at du er eksperten i dit eget liv, og lægger vægt på gensidig respekt og tillid. Bostøtten ønsker at styrke betydningsfulde relationer, som er med til at skabe værdi for dig, og som kan støtte dig i din hverdag.