Tilbud

Formålet med at bo i Gutfeldtshave, er at du gennemgår en forandringsproces, således at du får mulighed for at klare en selvstændig tilværelse hvad angår familie, venner og kæresteliv, job og fritidsbeskæftigelse samt økonomi og bolig.

I samarbejde med dine kontaktpersoner udarbejdes en pædagogisk handleplan som indeholder de mål du vil opnå, og hvordan vi støtter dig i det.

Ligeledes taler I om hvad du gerne vil efter du har boet i Gutfeldtshave, hvor længe du forestiller dig at bo her samt hvilke boligselskaber der vil være relevante for dig, at blive skrevet op i.

Fremtidsdrømmene er vigtige, så vi vil jævnligt tale med dig om hvordan det går med dem.

Ungdomslivet skal leves og det er vigtigt at du får tilknyttet daglige aktiviteter/beskæftigelse/uddannelse udenfor huset.

Du får mulighed for at arbejde med dine sociale kompetencer i samarbejde med personalet og andre borgere, både i og udenfor huset.

Rammer

Som beboer i Gutfeldtshave har du indflydelse på alle forhold der vedrører dig.
Vi forventer at du deltager i det månedlige husmøde.
Her ud over har du mulighed for at deltage i fællesskabet som f.eks. består af:

  • fællesspisning nogle gange om ugen, men ikke hver dag. Menuen er som udgangspunkt sund og bliver lavet i fællesskab
  • udflugter med alle beboere
  • rengøring af de fælles områder
  • pårørendearrangementer
  • fælles-arrangementer, hvor andre unge inviteres. Dette fællesskab giver mulighed for at skabe netværk også udenfor huset
  • Her ud over vil vi løbende tale om hvad vores fællesskab skal indeholde.
    (Vi = beboere og personale)

I fælleslejligheden fokuseres på fællesskabet, her er mulighed for at du kan være sammen med andre i et miljø, hvor vi lægger vægt på respekt for hinanden.
Alle har medansvar for at det er et rart sted at være. Du er selv med til at forme vores kultur.
Rammerne for dette skaber vi sammen i hverdagen og på husmødet, hvor vi drøfter vores fælles dagligdag.
Den individuelle støtte og samtale forgår, som udgangspunkt, i din egen lejlighed.

Tilsyn

Der bliver ført tilsyn med Gutfeldtshave.
De skal bare tjekke om personalet gør arbejdet ordentligt.