Onsdagscafeen byder på hygge og samvær hver anden onsdag (ulige uger)

kl. 15-19 i Pusterummets lokaler.

Onsdagscafeen er et brugerstyret initiativ og Susanne L. og Hanne L. fra pusterummet er frivillige tovholdere.

For nærmere info spørg i Pusterummet.