Socialpsykiatrien i Hørsholm søger tilkaldevikarer

Brænder du for relationsarbejde og den gode samtale? Kan du skabe rammen for et trygt og hyggeligt miljø, hvor der både tages individuelle og fælles hensyn? Kan du lide friheden ved at være vikar og er du fleksibel med arbejdstider? Har du erfaring, særlig viden eller uddannelse indenfor socialpsykiatrien?

  • Hvis ja, mangler vi lige nu timelønnede vikarer til vores tilbud.

Socialpsykiatrisk Center Åstedet er socialpsykiatrien i Hørsholm Kommune. Vi varetager en bred vifte af tilbud til målgruppen, herunder:

Pusterummet; Et værested for Hørsholmborgere og udenbys visiterede borgere

Gutfeldtshave; Et botilbud for voksne i aldersgruppen 18-35 år

Rosen; Et bofællesskab for voksne fra 35 år.

Som tilkaldevikar kan du få vagter i både vores bosteder og i vores værested. Arbejdsopgaverne kan være meget varierende men kan konkret omhandle madlavning og praktiske gøremål med brugere/beboere, ledsagelse, deltagelse på ture ud af huset, samtaler og støtte til socialt samvær. Vagterne kan udbydes alle ugens dage og i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 20.00, dog er hver vagt af 3-10 timers varighed.

Er du interesseret i at høre mere, kan centerleder Inge-Lise Karvinen kontaktes på tlf. nr.:

48 49 41 51 eller via mail på ilk@horsholm.dk