Vi tilbyder


Bofællesskabet Rosen tilbyder muligheden for tryghed og ro til at udvikle egne ressourcer, og mulighed for at træne sociale kompetencer og færdigheder. Personalet er til stede for at støtte beboerne i opnåelse af egne individuelle mål og derudover forventes det, at beboerne ønsker at arbejde frem imod følgende mål:

  •  At bryde social isolation og opbygge eget socialt netværk
  •  At bruge samfundets øvrige tilbud
  •  At opnå et meningsfuldt liv med referencer udenfor eget hjem

Vi ser fællesspisningen, samarbejdet med kontaktpersonen og husmøderne som et vigtigt element i, at arbejde frem mod ovenstående mål.

Rosens kultur

Fælleslejligheden giver mulighed for at du kan være sammen med andre i et trygt miljø, hvor der hersker en gensidig respekt og ligeværdighed. Alle har medansvar for, at værdierne får betydning i fællesskabet.

Beboerne har i fællesskab udviklet nogle husaftaler, som du også selv har mulighed for at påvirke. Husaftalerne tager udgangspunkt i at der skal tages hensyn til individuelle normer og grænser og til det fælles liv som leves i Rosen.

Faciliteter og fysisk beliggenhed

Bofællesskabet Rosen ligger centralt i Hørsholm by, tæt ved offentlige transportmidler. Rosen ligger lige ved siden af skov og indkøbsmuligheder, kirke, bibliotek, biograf, caféer m.v. Det er hurtigt at komme med bus til nærmeste station samt til havnen. I Hørsholm er der mange sports muligheder, bl.a. via Hørsholm Hallen med svømmehal, skøjtebane, idrætshal m.v.

Bofællesskabet ligger i en to etagers ejendom med 8 individuelle lejligheder fra 50 - 80 kvadratmeter. Bebyggelsen blev energirenoveret i 2015 - 16 med bl.a. udskiftning af tag og vinduer.

Der er en fælleslejlighed, som fungerer som selve bofællesskabet. Her er der køkken, spisebord og sofaområde. Fælleslejligheden har egen computer, TV med ekstra kanaler, opvaskemaskine og industri kaffemaskine samt info-tavle. Der er på den ene side af huset en terrasse med bord, stole og altankasser, som fører ned til en gårdhave med havemøbler, grill og blomsterkrukker. På den anden side er der et større grønt areal, hvor det bl.a. er muligt at have højbede/køkkenhave.

Der forefindes et cykelskur med udlån af en fælles beboercykel og personalecykel, fælles vaskerum, et samtale-kontor og herudover er det muligt gratis at benytte centrets motionsrum og kursustilbud, såsom NADA-café, stemmehørergruppe, gå- og idrætsgruppe, seniorgruppe m.v.

Der er endvidere mulighed for at benytte værestedet lige ved siden af med tilbud om mad, massagestol, terrasse, have, aktiviteter og samvær. Der er faciliteter til afholdelse af møder, familiedag, fødselsdag m.v.

Centret råder over egen bus, som kan bookes af personalet i forbindelse med ture ud af huset, ledsagelse etc.

Bolig

Et- og to værelses lejligheder med særskilt badeværelse samt køkkenniche i stuen med køleskab, fryser og to kogeplader. Der er fællesvaskeri.

Kontaktpersonen

Ved indflytningen får du tildelt en kontaktperson, som er den, du primært skal samarbejde med. Du tilbydes i samarbejde med din kontaktperson at udfærdige en pædagogisk handleplan som et arbejdsredskab til at nå dine individuelle ønsker og mål.

Husmøder

Beboerne i Rosen holder et husmøde en gang om måneden. Du har medbestemmelse på beslutninger, der vedrører bofællesskabets liv og kultur.

Mad- og spiseforhold

Indkøb og madlavning til fællesmåltiderne går på skift blandt beboerne efter en fastlagt madplan herfor. Indkøb kan ske med følgeskab af et personale ved behov, som også har mulighed for at assistere ved madlavningen.

Et madudvalg af beboere og personale laver en madplan for aftensmaden for 3 uger. Det bestræbes, at maden tilrettelægges ud fra et sundhedsmæssigt udgangspunkt, men hvor der også er plads til, at den enkelte beboer kan sætte sit individuelle præg på madlavningen. De beboere, som ikke er med i madudvalget, kan komme med ønsker til retter og kan endvidere få indflydelse på den ret, beboeren selv skal stå for på vedkommendes maddag. Der er varm aftensmad 3 hverdage om ugen.

Morgenmaden kan på hverdage være yoghurt, A38, müesli, cornflakes og havregryn. Lørdag og søndag er der morgenbrød med smør, ost og marmelade.

Frokost i hverdagene består af rugbrød med div pålæg. Fredag, lørdag og søndag er der frokost med en lun ret.

Beboerne har mulighed for at invitere en gæst med til et måltid.

Det private liv

Medarbejderne i Rosen respekterer beboernes privatliv og kommer kun i deres lejligheder efter aftale.

Du skal være opmærksom på at det er dit ansvar at lejligheden fremstår i sundhedsmæssig forsvarlig stand. Hvis ikke den gør det, kan du ifølge lejeloven risikere, at dit lejemål bliver opsagt. For at forebygge en eventuelt opsigelse er det derfor aftalt med boligselskabet DAB, at ejendomsmesteren kan komme på besøg, for at tjekke om lejligheden holdes ren og vedligeholdes efter forskrifterne.

Der må holdes mindre husdyr efter særlige bestemmelser, hvor der laves en skriftlig aftale. Der er her tale om små dyr der holdes i et lille bur eller akvarium.

Aktiviteter

Tilbuddets fælleslejlighed og have er ramme om daglige gøremål. Der er mulighed for at møde andre beboere og personale. Der er tilgængeligt motionsrum, TV, computer og spil.

Personalet er tilstede på faste tidspunkter af dagen og deltager i de fælles samtaler og gøremål. Der er tilbud om følgeskab til indkøb ved behov.

Vi tager på fælles udflugt en gang om måneden, som typisk kombineres med besøg på restaurant eller café. Der er også følgeskab til individuelle ture.

Af faste traditioner er der sommerudflugt til Bakken, sommerferie ( enten fire dages rejse eller en uge med mange udflugter), pårørendedag, julefrokost, sommerfest, rengøringsdag og fælles fejring af fødselsdage. Aktiviteterne har til formål at styrke fællesskabet gennem fælles oplevelser samt til at inspirere til et mere udadvendt liv.

Der er desuden, i center regi, tilbud om fx gåture og idrætsgruppe, stemmehørernetværk, NADA (øreakupunktur) m.v. I værestedet, som ligger lige ved siden af bofællesskabet, tilbydes der mad, aktiviteter og samvær. Der er også en seniorgruppe for borgere på 50+.

Økonomi

Beboerne betaler særskilt husleje og forbrug til boligselskabet og har herudover fælles økonomi med hensyn til fælles spisning og den daglige drift i fælleslejligheden. Der betales pt. et beløb på 1.500 kr. om måneden til kostkassen. Derudover betales der pt. 50 kr. om måneden til en etableringskasse som beboerne selv administrerer.

Ansvarsopgaver

For at bofællesskabet kan fungere, har beboerne ansvar for forskellige praktiske opgaver, som vedrører fælleslejligheden. Den ugentlige køkkenrengøring, er fx en af de opgaver, det er nødvendigt at tage fælles ansvar for. Derudover skal man ifølge huslejekontrakten medvirke til at holde terrassen foran fælleslejligheden pæn. Opgaverne går på skift efter en turnusordning.

Rammer

Du skal kunne være alene om natten, da der kun er ansat personale i dagtimerne og 3 aftner.
En grundlæggende værdi i bofællesskabet er gode sociale relationer og tryghed, derfor er enhver form for trusler eller vold uacceptabel. Derudover gælder det at:

  • Der må ikke forekomme brug af euforiserende stoffer eller alkohol


I bofællesskabet forventes det, at du samarbejder med læge og psykiater. Det er vigtigt, at du giver dit samtykke til, at personalet kan samarbejde med dem eller andre, for at de kan give dig den bedst mulige støtte

Ved indflytningen udfærdiges der en individuel mestringsplan, som beskriver, hvordan du ønsker, du selv og personalet skal handle/reagere, hvis du kommer, i en for dig, uoverskuelig situation

Der forventes en daglig kontakt, med mindre andet er aftalt.

Medarbejderne skal reagere i tilspidsede situationer, som kan være vold eller trusler om vold, indlæggelsesbehov, misbrug, indbyrdes konflikter og isolation.