Medarbejdere

Åstedet ønsker at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere i alle aldre. Vi ser værdien i at ansætte såvel yngre nyuddannede som ældre erfarne medarbejdere. Vi tilstræber tværfaglighed samt en ligelig kønsfordeling.

Normeringen på Socialpsykiatrisk Center Åstedet er på 20 fuldtidsstillinger og en halv vikarstilling. De gængse uddannelsesbaggrunde er socialpædagogere, ergoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, social og sundheds assistenter m.fl.

Medarbejderuddannelse

Åstedet ønsker at medarbejderne er fuldt ud kvalificerede til deres arbejde. Derfor arrangeres der løbende undervisning i teorier og metoder og de forskellige teams modtager også løbendesupervision på deres arbejde.

Personalepolitik

Åstedet har en gennemarbejdet personalepolitik. Vi har f.eks. en lokal:

Sikkerhedspolitik
Nærværs- og fraværspolitik
Rygepolitik
Misbrugspolitik
Ansættelsespolitik
Trivselspolitik
Politik til forebyggelse af mobbe- og sexchikane
Herudover har vi et lokalt MEDudvalg Åstedets vision for MEDsamarbejdet er:

"Vi vil udvikle, skabe arbejdsglæde og trivsel i samarbejdet om kerneopgaven"

MEDsamarbejdet skal sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse på:

Arbejdsforhold
Personaleforhold

Samarbejdsforhold

Arbejdsmiljø