5 Ture i naturen

Dato og tid: 4 ture i perioden fra september 2019 til maj/juni 2020 
Mødested: Gutfeldtsvej 4, 2970 Hørsholm (foran Pusterummet)
Personale: Lotte Holmen 24 26 61 64 / Lho@horsholm.dk 
                  Maja Bjørneboe 24 94 42 07/ mbj@horsholm.dk 
                  Ingelise Møller 20 40 82 19 /Inm@horsholm.dk

Tilmelding: Du tilmelder dig til hver tur fra gang til gang enten til Maja, Lotte eller Ingelise, eller på opslag i Pusterummet. Pris: Betaling for transporten

Natur oplevelser igennem årets gang. Vi planlægger fem forskellige ture ud i naturen. Turene vil gå til skov, mark og strand. Overskrifterne for turene vil fx. være Naturen som spisekammer, Stjerne kigger tur, Solopgang-eller solnedgangs tur. På en af turene vil vi muligvis også lave mad over bål.

I god tid før hver tur oplyses om turen ved opslag i Pusterummet samt på Åstedets hjemmeside. Hvis du ønsker en sms med oplysninger om turen, kan du give Lotte, Maja eller Ingelise dit mobil nr.