STF støttegruppe formålsbeskrivelse

Målgruppe:
De deltagere der har fuldført et SFT-forløb via Åstedet får tilbudt SFT-støttegruppe. Man kan fortløbende deltage og hver gang der afsluttes SFT-forløb tilbydes man plads i støttegruppen.

Tidsforbrug:
Der afsættes 1,5 timer hver måned hvor 2 personaler er til stede i gruppen. SFT-støttegruppen opstartes 13/1 2020

Personale:
Til en start dækkes gruppen med 2 SFT-trænere, Lars K og Lars E. Der skal vurderes hvorvidt man kan tænke en frivillig ind som makker til den ene SFT-træner. Der er en forespørgsel ude hos Frivilligcentret.

Praktiske rammer:
Vi forventer at mødedeltagerne selv arrangerer lokalet og sørger for kaffe/the/vand osv, samt rydder af efterfølgende. Der kan ikke tilbydes transport/kørsel. Vi vil dog foreslå at deltagerne bakker hinanden op om følgeskab. Personalet booker relevant lokale og sørger for at der er låst op. Deltagerne melde til og fra og trænerne sender en sms-reminder dagen før. Minimum 2 deltager for gennemførelse. Max 12 deltagere.

Indhold:
Der kan tages emner op som er relevante ud fra SFT-kategorierne efter en runde. Personalet bakker om med faglig tilgang, styring af dialogen, runder, refleksion, redskaber fra SFT-træning, herunder grundmodellen med den kognitive firkant og stress-sårbarhedsmodellen.

Formål:
At skabe åbenhed om at sociale færdigheder kan være svært kunne og almengøre dette.
At fastholde tillærte teknikker fra SFT-forløbet.
At få mulighed for at træne samtale, dialog osv.
At kunne tage problemstillinger op, hvor gruppen sammen i SFT-ånd ser på problemet og kommer med input.

Evaluering:
Vi evaluerer i maj og oktober måned, hvor vi ser på fremmøde, indhold, tilfredshed og om den ønskede effekt er til stede.