De fysiske rammer
Gutfeldtshave er beliggende i centrum af Hørsholm, og der er gode bus- og togforbindelser. Der er 5-10 min. gang til byens butikker, bankmand, apotek mv.
Gutfeldtshave er en 2 etagers bygning med 8 selvstændige lejligheder ml. 40-70 m2. Herudover er der i stueetagen en hyggelig fælleslejlighed med køkken-alrum og dagligstue. Der er adgang til terrasse og have/køkkenhave samt et mindre motionsrum og fællesvaskeri.

Økonomi
Huslejen indeholder udgifter til a conto varme og el. Derudover er der udgifter til mad og udflugter, når vi har fællesarrangementer.

Hverdagen
Dagene er forskellige for beboerne, alt efter om de er under uddannelse, i arbejde, i praktik eller andet.
Ud fra den sociale handleplan, udarbejdes individuelle mål med den enkelte beboer, som fx:

  • Bolig/rengøring/oprydning
  • Økonomi, post
  • Arbejde/uddannelse/praktik
  • Kost/motion, indkøb, tøjvask
  • Fysisk/psykisk helbredelse
  • Familie/netværk/fritid
  • Drømme/visioner

Derudover modtager den enkelte beboer individuel støtte – alt efter behov.
Fælleslejligheden bruges også som dagligstue, hvor man møder de andre beboere.
Her laver vi mad, spiller, snakker og arrangerer nogle ture ud af huset.
Vi holder husmøde en gang om måneden, hvor vi taler om, hvordan det går i vores fællesskab.

Personaledækning
Der er personale til stede på faste tidspunkter i fælleslejligheden. Som udgangspunkt klarer beboerne sig uden personale i søndag og helligdage.

Medarbejderne
Der er ansat 6 medarbejdere i Åstedets Ungeteam, som driver botilbuddet. De har alle en mellemlang social- eller sundhedsfaglig uddannelse.
Beboeren får tilknyttet 2 kontaktpersoner.

Samarbejdspartnere
Der kan være tilknyttet flere samarbejdspartnere alt efter beboerens individuelle behov. Typisk er der tale om sagsbehandlere, uddannelses- eller jobansvarlige, det kunne også være egen læge eller psykiatrien.

Handleplan
Sagsbehandlerne i Hørsholm kommune tilbyder, hvert år, beboerne at få udarbejdet en handleplan efter Lov om Social Service § 141.

Rammer

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag er der personale til stede fra 15.15-19:45.
  • Lørdag et personale fra 11-15:45


Socialpsykiatrisk Center - Åstedet Gutfeldtsvej
2-4
2970 Hørsholm
Telefon 4849 4150
socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk

Læs mere om