Rosen

Botilbuddet Rosen

Botilbuddet Rosen
Gutfeldtsvej 2
2970 Hørsholm

Henvendelse:
Socialpsykiatrisk Center Åstedet
Centerleder Inge-Lise Karvinen
Tlf. 48 49 41 50
socialpsykiatriskcenter@horsholm.dk

Telefontid:
Man+tirs+tors+fre: kl. 9.00-9.30 på Tlf nr: 4849 4182/83 (Rosens kontor)

Botilbud
Efter servicelovens § 107


De fysiske rammer
Rosen er beliggende i centrum af Hørsholm, og der er gode bus og togforbindelser. Der er 5-10 min. gang til byens butikker, apotek mv.


Rosen er en 2 etagers bygning med 8 selvstændige lejligheder ml. 40-70 m. I stueetagen er der en fælleslejlighed med køkken og stue. Der er adgang til terrasse og have/køkkenhave samt et mindre motionsrum og fællesvaskeri.


Økonomi
Huslejen, der er sat i forhold til størrelsen af lejligheden, betales direkte til det almennyttige boligselskab. Huslejen indeholder udgifter til a conto varme og 1/9 husleje af fælleslejligheden. Derudover er der udgifter til den fælles kost.


Hverdagen
En stor del af hverdagen tilbringes individuelt. En enkelt beboer går på beskyttet arbejde, nogle er tilknyttet værestedet, andre deltager i fritidsaktiviteter.


Fælleslejligheden danner rammen om det sociale fællesskab, og beboerne deltager i alle praktiske gøremål, der vedrører fællesskabet. Det er fx indkøb, madlavning til beboerne i Rosen, oprydning/rengøring .Beboerne støttes i at udføre disse gøremål efter behov.


En gang hver 3. uge afholdes et husmøde. Husmødet er det forum, hvor beboerne beslutter, hvordan der skal leves og bo, som naboer og i fælles lejligheden.Traditioner
Der er gennem året mange forskelligartede traditioner, som bidrager til fælles oplevelser og udvikling af fællesskabet. Det kan være skovtur i foråret, julefrokost og familie dag 1 gang om året.


Ferieture
Der er mulighed for deltagelse i ferieture med ledsagelse af personalet i Rosen og/eller med ledsagelse af personale på Socialpsykiatrisk Center Åstedets fælles ferieture.

Individuel Støtte
Hver beboer får tildelt 1 eller 2 kontaktpersoner. Sammen med kontaktpersonen opsættes mål for beboerens proces og retning for fremtiden. Der arbejdes med pædagogiske handleplaner i Rosen

Personaledækning
Der er personale i dagtimerne kl. 8-20 og i weekenderne og på helligdage kl. 9-17.


Om medarbejderne
Der er ansat 5 medarbejdere i bofællesskabet. De har alle en mellemlang social- eller sundhedsfaglig uddannelse.
Alle medarbejdere i Team Rosen har forankring i Bofællesskabet Rosen, men tilbyder også bostøtte efter § 85 til hjemmeboende psykisk syge eller sårbare samt til misbrugere over 35 år.


Om samarbejdspartnere
Der er tilknyttet flere samarbejdspartnere alt efter beboerens individuelle behov. Typisk er der tale om hjemmepleje, distriktspsykiatri og sagsbehandlere.


Sagsbehandlerne i Hørsholm kommune tilbyder beboerne hvert år at få udarbejdet en handleplan efter Lov om Social Service § 141.

Socialpsykiatrisk Center - Åstedet
Gutfeldtsvej 2-4
2970 Hørsholm
Telefon 4849 4150

Telefax 4849 4152
socialpsykiatriskcenter
@horsholm.dk