Åstedet

Socialpsykiatrisk Center Åstedet er et tilbud til Hørsholmborgere der er psykisk sårbare og er over 18 år. Desuden er Fredensborg borgere velkomne til at benytte centrets værested. Vi er et tilbud om støtte, aktiviteter og fællesskaber.

Nyheder fra horsholm.dk

'Velfærd frem for mursten': Dialog er nøglen til langsigtede løsninger

Siden begyndelse af 2016, har børne- og skoleområdet og kultur- og fritidsområdet i Hørsholm Kommune holdt møder med brugerne om en smartere brug af kommunens bygninger. Formålet har været at samle input for at komme videre med udviklingsstrategien ’Velfærd frem for mursten’.

Åstedet

Det store renoveringsprojekt på Gutfeldtsvej er i fuld sving. Se klip herover...