Vi tror på

Værdigrundlag

Udviklingen af Åstedets værdigrundlaget tager udgangspunkt i Socialministeriets og Indenrigs- og Sundhedsministeriets oplæg til et fælles værdigrundlag for den samlede indsats overfor mennesker med sindslidelser. I Åstedets forståelsesproces har borgerne været medinddraget og de givet deres syn på de tre værdiord: 

 1. Respekt 
 2. Ansvarlighed
 3. Faglighed

Borgernes mening om værdierne har inspireret personalet til at udvikle følgende værdigrundlag:

Respekt

 •  At vi alle er betydningsfulde og gør vores bedste.
 •  At vi tager dem vi taler med alvorligt, og anerkender at der er flere måder at se tingene på.
 •  At vi er opmærksomme på egne og andres grænser og integritet.
 • At vi er nysgerrige og undersøgende i forhold til hinandens opfattelse af virkeligheden.
 • At vi fokuserer på den enkeltes resurser og giver mulighed for udvikling.

Ansvarlighed

 • At vi skaber rammer så borgerne kan udvikle sig.
 • At hver enkelt har ansvar for egne handlinger og relationen til sine medmennesker.
 • At vi er troværdige.
 • At vi er personlige, tydelige og nærværende.
 • At vi engagerer os, og forvalter det vi hører, ser og oplever på forsvarlig måde.

Faglighed

 • At centrets værdier afspejles i vores daglige arbejde.
 • At vi har en kultur, som lægger vægt på refleksion, fordybelse og evaluering.
 • At vi er kreative, ser nye muligheder og tør prøve dem af.
 • At vi i vores arbejde som team, er bredt sammensat og her i gennem bruger hinandens forskelligheder.
 • At vi holder os ajour med udviklingen såvel i socialpsykiatrien som i det øvrige samfund.