Hvis du har bostøtte

  • Hvis du har bostøtte, skal du aftale med ham/hende om hvordan du kan modtage støtte imens Coronavirussen er i omløb. 

  • Du kan ringe til din bostøtte, hvis du bliver i tvivl om hvad du kan få hjælp til og hvordan

  • Du kan altid orientere dig generelt via disse hjemmesider herunder

Læs evt. mere om de generelle retningslinjer og andet nyt i forhold til Coronavirus på disse hjemmesider:


www.borgerlab.horsholm.dk/da-DK    
www.politi.dk/corona

Pas på dig selv og hinanden