Forbud mod besøg


Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat et midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder mv., da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.
Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger.
Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende. Her forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person eller lignende særligt tungtvejende grunde.
Læs mere om forbuddet på horsholm.dk eller på coronasmitte.dk