Skovprojekt

...en helt ny mulighed for at arbejde og få oplevelser i skoven.

SKOVPROJEKT
en helt ny mulighed for at arbejde og få oplevelser i skoven.

SKOVPROJEKTET
handler om at passe området omkring Shelter-pladsen i Rungsted Hegn, så det fremstår indbydende for skovens gæster. Pladsen bliver flittig brugt af byens daginstitutioner og andre. Derudover vedligeholder vi skovens fortidsminder f.eks. Gravhøje og står for mindre skovpleje. Skovprojektet handler også om, at vi har det godt med hinanden og nyder gode oplevelser i skoven.

SKOVPROJEKTET

Er i gang hver torsdag fra kl. 10-12
og har plads til max. 10 deltagere + personale.

Mødetid/sted:

Kl. 9.45 på parkeringspladsen foran Gutfeldtsvej 4, 2970 Hørsholm. Herfra kører vi i minibus ud til Shelter-pladsen.

For mere information kontakt:

Steffen Møller 21 49 61 42 / sgm@horsholm.dk

 

 

Skovprojektet er et samarbejde med Jobhuset.