Pressemeddelelse

Ny telefonlinje til borgere i psykisk krise

Hørsholm Kommune har pr. 1. maj 2017 indgået et samarbejde med Akuttilbuddet, så psykisk sårbare borgere og deres pårørende døgnet rundt kan få anonym støtte og rådgivning ved at ringe til telefon 70265001.

Alle mennesker kan havne i en akut psykisk krise. Det kan være på grund af tab af nære, mistet arbejde, psykisk eller fysisk vold, misbrug, angst eller følelsen af at miste kontrollen over tilværelsen.

Borgere i Hørsholm Kommune i alderen fra 15 år og opefter kan bruge tilbuddet. Dette gælder uanset om man allerede er i behandling for en psykiatrisk diagnose, eller man oplever en krise for første gang og ikke har snakket med en læge om det. At bruge Akuttilbuddet kræver hverken en diagnose eller henvisning fra en læge.

Formanden for Sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, Niels Lundshøj Regnarsen, udtaler: "Jeg er stolt af at kunne præsentere Akuttilbuddet til borgere med psykiske udfordringer. Det er en gruppe mennesker, der ofte bliver oversete, og hele området har generelt været nedprioriteret".

Formanden uddyber: ”Når mere end hver 10. dansker lider af psykisk sygdom, hvilket i høj grad også belaster de pårørende, mener jeg, at der er et stort behov for Akuttilbuddet. Det er vigtigt, at vi fra politisk hold investerer i forebyggelse og Akuttilbuddets let tilgængelige og anonyme rådgivning kan forhåbentlig være med til at mindske risikoen for at akutte kriser udvikler sig”.

Tilbuddet har fokus på at skabe tryghed for den enkelte borger, så de så vidt muligt kan bo og føle sig trygge i egen bolig. Derudover er formålet at skabe en mere tryg overgang fra udskrivning fra psykiatrisk afdeling til eget hjem og forebygge indlæggelser i psykiatrien. Efter en individuel vurdering er der mulighed for efterfølgende at blive kontaktet af det opsøgende team i Hørsholm Kommune for at få lagt en kriseplan, hvis der er et særligt behov for det.

 

Akuttilbuddet er et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Herlev, Gentofte,

Rudersdal, Ballerup og Hørsholm kommune. Det er beliggende på

Slotsvænget i Lyngby. I forbindelse med samarbejdet med Hørsholm

Kommune udvides den personalemæssige dækning for at sikre, at alle kan

komme igennem til tilbuddet.